Milstolpar i kemins historia

Kemin har alltid tillhört grundvalarna i vårt sanningssökande. Redan under antiken insåg man att vår materia bestod av mindre delar som reagerade på olika sätt beroende på hur konstellationerna formerades. Givetvis hade man inte då möjlighet att förklara kemi i dagens sofistikerade termer, och deras förklaringsmodeller har i dag förkastats […]