Kromatografi

Kromatografi är egentligen ett samlingsnamn för flera olika tekniker som används inom kemin. Gemensamt för dessa tekniker är att de går ut på att separera ämnen i en blandning från varandra. Alla tekniker har en mobil fas och en stationär fas. Den mobila fasen är en vätska som blandningen löses […]