Periodiska systemet

Det första kända försöket att gruppera och klassificera grundämnena gjordes 1789 av fransmannen Antoine Lavoisier. Då hade man inga kunskaper om atomernas uppbyggnad och struktur, utan Lavoisier grupperade ämnena som gaser, metaller, icke-metaller och jordartsmetaller. Ett mer specificerat system kom först 1829, då tysken Johann Wolfgang Döbereiner upptäckte att grundämnena […]