Om du har ett intresse för naturvetenskap och en vilja att förändra och förbättra världen, på stor eller liten skala, kan kemist vara ett yrke för dig. Som kemist jobbar du med kemikalier, vilket betyder att det finns en mängd olika möjliga arbetsplatser för dig.

En av de främsta arbetsgivarna för kemister är läkemedelsindustrin, där kemisternas kompetens behövs för att utveckla nya läkemedel och kontrollera processer. Många kemister behövs också i pappersmassaindustrin där kemikalier hanteras i stor utsträckning. Även i livsmedelsindustrin utvecklas nya produkter hela tiden, och även där är en kemists kompetens nödvändig. Det är också vanligt att kemister arbetar med att granska patent. Självklart kan en kemist också arbeta inom forskning, som anställd på ett universitet eller på ett privat laboratorium. Nästan oavsett var en kemist arbetar kommer laborativa analyser av olika substanser att ingå i de dagliga arbetsuppgifterna.

För en kemist, precis som för andra yrkesgrupper, är en städad och ren arbetsmiljö viktigt för att kunna fokusera och prestera sitt bästa. Rubin är en professionell fastighetsförvaltare och kan sköta din arbetsplats.

Kemist är inte en skyddad yrkestitel, men det krävs högskoleutbildning i naturvetenskap, en kandidatexamen eller högre, och ofta med speciell inriktning på kemi för att kunna arbeta som kemist. För att komma in på högskoleutbildningar i naturvetenskap krävs ofta särskild behörighet från gymnasiet. Många kemister kombinerar sin kemistutbildning med andra ämnen för att ytterligare bredda sitt potentiella arbetsområde. Exempel är arkeologi, för att kunna utföra analyser vid utgrävningar, journalistik, för att skriva specialiserade fackartiklar, eller allmänt breddande ämnen som är meriterande inom industrin, som juridik, markandsföring eller kommunikation. Vanliga titlar i yrkeslivet för kemister är analytisk kemist, laboratorieingenjör, forskare och projektledare.Kemist 2

Att investera i en utbildning till kemist kommer med stor sannolikhet att vara värt din tid. Saco presenterade nyligen en rapport om vilka yrken som har bäst framtidsutsikter inom en femårsperiod. Kemist var ett av dem. Bland annat beräknar Saco att behovet av kemister kommer att öka, samtidigt som allt färre kommer att utbilda sig till det. Dessutom förväntas en stor generation kemister gå i pension inom kort. Det innebär att de som börjar utbilda sig till kemister i år med stor sannolikhet kan få jobb när de tagit sin examen.

Taggar

 
 
 
 
sportpress