Grön kemi är ett tankesätt och en filosofi inom kemin som började utvecklas i USA på 1990-talet. Det går ut på att man bör designa kemiska föreningar och synteser på ett sätt som gör dem så miljövänliga som möjligt. Därför kallas filosofin också hållbar kemi. Grön kemi kan appliceras på alla forsknings- och applikationsfält inom kemin, till exempel organisk kemi, oorganisk kemi, biokemi, analytisk kemi och fysikalisk kemi. Tankesättet används dock mest inom industrin, där kemin har en praktisk tillämpning. Där vill man inom grön kemi försöka minska den negativa effekt som tillverkningen av kemikalier har på miljön genom att förebygga föroreningar och genom att använda så liten mängd naturresurser som möjligt.Grön kemi 1

Termen ”grön kemi” (ursprungligen green chemistry på engelska) myntades 1991 av Paul Anastas. Anastas är numera rektor vid Yales universitets Centrum för grön kemi och grön ingenjörskonst (Yale University’s Center for Green Chemistry and Green Engineering). Han kallas för den gröna kemins fader, och är vida känd för sitt arbete med att designa och framställa kemikalier som är miljövänliga och ofarliga. Medan Anastas arbetade på USA:s Environmental Protection Agency utvecklade han tillsammans med John Warner den gröna kemins 12 principer, som förklarar vad det innebär att utöva grön kemi i praktiken. Den första principen går ut på att det är bättre att undvika avfall än att städa upp det när det redan har bildats. Den andra och tredje principen går ut på att kemikalier ska designas och tillverkas så att de är säkra och inte är giftiga för människor eller miljön. Den fjärde principen handlar om att kemikalierna fortfarande ska vara funktionella, samtidigt som de är ofarliga. Sammanfattningsvis kan man säga att de viktigaste punkterna i principerna är att man ska designa kemikalier så att så mycket som möjligt av råmaterialet faktiskt hamnar i slutprodukten, att man ska använda säkra råmaterial, och att man ska försöka göra processerna för att skapa kemikalier så energieffektiva som möjligt.

Grön kemi är mer aktuellt än någonsin idag, och kanske är det delvis tack vare Paul Anastas arbete som det idag finns lagstiftning som kräver säkra kemikalier i EU och i USA. Någon annan förutom Paul Anastas som tycker om färgen grön är Mr Green, som du kan läsa mer om på Mr Greens blogg. Där skriver han om allt som har att göra med casino online, och lite till.

 
 
 
 
sportpress