Kemi

 • Kemiska bindningar

  Kemiska bindningar

  Livet hade varit bra torrt utan kemiska bindningar, för utan möjlighet att binda till varandra hade aldrig kemiska föreningar kunnat uppstå. Inte ens den fina förening mellan väte och syre vid namn diväteoxid som vi vanligtvis kallar vatten. Faktum är att utan kemiska bindningar hade det inte funnits några andra […]

   
 • Kemikalieinspektionen

  Kemikalieinspektionen

  Kemikalieinspektionen är en av Sveriges många tillsynsmyndigheter. Kemikalieinspektionen ligger under Miljö- och energidepartementet, och hanterar alla ärenden som rör hälsorisker eller miljörisker i anknytning till kemiska produkter, biotekniska organismer eller olika varor och produkter som innehåller eller på något sätt har behandlats med kemikalier. Kemikalieinspektionen, som förkortas KemI, driver bland […]

   
 • Grön kemi

  Grön kemi

  Grön kemi är ett tankesätt och en filosofi inom kemin som började utvecklas i USA på 1990-talet. Det går ut på att man bör designa kemiska föreningar och synteser på ett sätt som gör dem så miljövänliga som möjligt. Därför kallas filosofin också hållbar kemi. Grön kemi kan appliceras på […]

   
 • Milstolpar i kemins historia

  Milstolpar i kemins historia

  Kemin har alltid tillhört grundvalarna i vårt sanningssökande. Redan under antiken insåg man att vår materia bestod av mindre delar som reagerade på olika sätt beroende på hur konstellationerna formerades. Givetvis hade man inte då möjlighet att förklara kemi i dagens sofistikerade termer, och deras förklaringsmodeller har i dag förkastats […]

   
 • Kemist

  Kemist

  Om du har ett intresse för naturvetenskap och en vilja att förändra och förbättra världen, på stor eller liten skala, kan kemist vara ett yrke för dig. Som kemist jobbar du med kemikalier, vilket betyder att det finns en mängd olika möjliga arbetsplatser för dig. En av de främsta arbetsgivarna […]

   
 • Periodiska systemet

  Periodiska systemet

  Det första kända försöket att gruppera och klassificera grundämnena gjordes 1789 av fransmannen Antoine Lavoisier. Då hade man inga kunskaper om atomernas uppbyggnad och struktur, utan Lavoisier grupperade ämnena som gaser, metaller, icke-metaller och jordartsmetaller. Ett mer specificerat system kom först 1829, då tysken Johann Wolfgang Döbereiner upptäckte att grundämnena […]

   
 • Kromatografi

  Kromatografi

  Kromatografi är egentligen ett samlingsnamn för flera olika tekniker som används inom kemin. Gemensamt för dessa tekniker är att de går ut på att separera ämnen i en blandning från varandra. Alla tekniker har en mobil fas och en stationär fas. Den mobila fasen är en vätska som blandningen löses […]

   
 
 
 
 
sportpress